Hur vi arbetar

Beroende på uppdraget eller på klientens begäran kan vi erbjuda enskild rådgivning eller rådgivning i team:

•  Lawyer - individuell rådgivning utförs alltid av en av våra partners;

•  Team Lawyer - vid särskilt komplicerade ärenden erbjuds rådgivning av två eller flera partners i team.

•  Multi Professional Team - vissa uppdrag erfordrar ett samarbete, som koordineras av advokatbyrån, mellan advokater och andra yrkesgrupper (affärskonsulter, revisorer, ingenjörer, notarius publicus) för ett framgångsrikt slutförande av uppdraget.

Team Lawyer och Multi Professional Team - uppdrag förutser en skriftlig överenskommelse.

Det breda utbud av rådgivning är resultatet av ett varaktigt samarbete mellan yrkesmän med lång erfarenhet inom de olika områdena.