Arbetsrätt & HR

Arbetsrättsliga frågor och Human Resources (HR) är grundläggande när det kommer till ett företags framgång. Advokatbyrån har en lång erfarenhet inom detta område och bistår sina klienter bland annat med rådgivning som berör:

•  anställningsform, utformning och upprättande av kontrakt och klausuler;

•  förebyggande arbete eller hantering av tvister med anställda;

•  fastställande av löner, fringe benefits (anställningsförmåner), bonusförmåner, stock options;

•  hantering av konkurrens- och sekretessfrågor;

•  disciplinära åtgärder och uppsägning;

•  försvar vid arbetsrättsliga tvistemål.