Avtal och handelsrätt

 

Rådgivning inom detta område innefattar samtliga avtalsförhållanden inom affärslivet såväl B2B som B2C.

Exempelvis kan följande rådgivning erbjudas:

•  Upprättande av Allmänna Villkor för avtal, både vid köp och försäljning av varor och tjänster;

•  Studera och utarbeta speciella klausuler för enskilda avtal, för att skydda och garantera fullföljande av avtal;

•  Bedömning av möjligheten att i specifika avtal upprätta klausuler om ADR och skiljeförfarande vid tvister: skiljedom, medling och förlikning;

•  Utarbetning av specifikt utformade avtal enligt affärens behov;

•  Juridiskt stöd under förhandlingar;

•  Utomprocessuell tvistlösning avseende fullgörande eller hävning av avtal samt avtalsförpliktelserskyldigheter.

Uppdraget fastställs och utformas efter företagets behov och i samordning med dess affärsstrategi.