Familjerätt

Caiazza & Partners kan, med absolut försiktighet, bistå sina klienter med rådgivning inom följande områden:

•  angelägenheter som berör familjeliv, relationer och släktskap;

•  konflikter som kan uppkomma under äktenskapet: i personliga förhållanden mellan makarna, förmögenhetsförhållanden, underhåll och övriga ekonomiska aspekter; vårdnadstvister och umgängesrätt med barnens bästa i åtanke; relationer till släktingar; vid separation och skilsmässa;

•  upprättande av äktenskapsförord, bodelningsavtal och gåvor mellan makar;

•  överlåtelse av tillgångar inom familjen, upprättande av testamente;

•  bouppteckning och arvskifte.

Advokatbyrån har erhållit specifik erfarenhet vid internationella företeelser som rör relationen mellan makarna, vårdnad av minderåriga barn, arv och gåvor.