Fastighetsrätt

Advokatbyrån ger råd och biträde i samtliga förhandlingar som rör fast egendom, såsom försäljning, förvärv, leasing, hyresavtal såväl för bostäder och kommersiella fastigheter, mäklaruppdrag, entreprenadsavtal och övriga avtal inom byggbranschen.

Rådgivningen gäller åtgärder som rör bade enskilda fastigheter och större byggnadskomplex, värdering och byggnadsutveckling av bostadsområden, kommersiella områden, köpcentrum, turist och hotellområden samt industriella anläggningar.

Specifik erfarenhet har erhållits i samband med försäljning av fastigheter som ska byggas och bytesavtal av tomt med färdiga bostäder.

Advokatbyrån arbetar även med de rättsliga aspekterna, med särskild hänsyn till miljöfrågor, vid återvinnandet av övergivna industriområden (t.ex. sanering av mark och underjord, yt och grundvatten samt identifiering av ansvariga personer).