ICT-rätt

ICT-rätten präglas av behovet att fördjupa och lösa juridiska svårigheter inom området för avancerad teknologi.

Rådgivningen som advokatbyrån erbjuder vänder sig framför allt till högteknologiska företag och de företag som ägnar sig åt e-handel, som köper eller säljer ICT-produkter (HD och SW), databaser, multimedia produkter, internettjänster, hemautomation (domotics) etc.

Rådgivningen inom detta område kan exempelvis innefatta:

•  avtal som förekommer inom ICT-området (leverans av HD eller datasystem; licensiering av programvara, utveckling av programvara; outsourcing; Virtual Shopping Center; leverans och utveckling av online tjänster; programmering och utveckling av webbsidor);

•  skydd av programvara;

•  rättsliga frågor i samband med internetanvändning;

•  samarbeten mellan företag verksamma på webben (Internet Partnership; Webbreklam; Housing, Hemsidekampanj på portal);

•  registrering, överlåtelse, upplåtelse och skydd av domännamn;

•  upphovsrätt online;

•  avtalsförhållanden online med konsument.