Internationell rätt

Rådgivning vid förhandling och upprättande av avtal. Vägledning inom avtalsförhållanden med utländska företag eller personer.

Exempelvis kan följande rådgivning erbjudas:

•  Rådgivning i utländsk rätt, i samarbete med utländska advokatbyråer vid behov;

•  Upprättande av specifika avtal och biträde vid förhandlingar;

•  Utformning av allmänna villkor i internationella avtal;

•  Studera och utforma enskilda internationellt gällande klausuler, för bättre skydd och garanti om avtalets fullföljning till klientens fördel;

•  Bedömning, i särskilda avtal, av möjligheten att införa klausuler gällande tillämpning av lagar eller gällande rättsystem eller klausuler som tillämpar tvistelösning utanför domstol.

•  Fastställande av strategi och tvistlösning utanför domstol gällande tolkning, fullgörande eller upplösning av internationella avtal.

•  Försvar vid tvistlösning utanför domstol där krav väckts av utländskt företag eller person.

Uppdraget fastställs och utformas efter företagets behov och i samordning med dess affärsstrategi.