Juridisk rådgivning till privatpersoner - skadeståndsrätt

Vi assisterar och biträder även privatpersoner när det gäller deras företag eller i personliga ärenden. Generationsskifte, succession och arv är några av områdena. Advokatbyrån erbjuder även rådgivning inom familjerätten, både på nationell och internationell nivå.

Vi biträder privatpersoner i skadeståndskrav till följd av kroppskada, förmögenhetsskada, ideell skada m.m.