Kreditskydd & Inkassoärenden

Merparten av försäljningen av varor och tjänster innefattar fordringar. Vi hjälper våra klienter att utforma en lämplig kreditpolicy och bistå dem med att:

•  utarbeta avtalsklausuler för att förebygga eller förhindra försenad betalning;

•  fastställa och utvärdera lämpliga säkerheter och garantier;

•  erhålla panter och säkerheter;

•  utforma kravbrev och inkassoverksamhet utanför domstol;

•  säkerhetsåtgärder, skydd av fordran (kvarstad, återvinning, inteckningar, utmätningar);

•  nationell och internationell factoring.

Advokatbyrån agerar som ombud för flertalet internationella inkassoföretag i Italien.