Skiljeförfarande

Juridisk rådgivning avses även i förebyggande syfte eller som en lösning vid tvister som ännu inte tagits upp i domstol, exempelvis vid:

•  hantering av eventuella avtalsbrott av klienten eller dess motpart;

•  förhandling och upprättande av förlikningsavtal;

•  assistans och försvar vid nationell och internationell medling;

•  assistans och försvar vid nationella och internationella skiljeförfaranden;